วิธีวัดขนาดกรอบ

 

 

 

1.กว้างเลนส์: ความกว้างของเลนส์แต่ละข้าง วัดจาก ส่วนที่กว้างที่สุดของเลนส์จากซ้ายไปขวา

2.กว้างจมูกระยะห่างระหว่างเลนส์สองข้าง วัดตรงตำแหน่งที่แคบที่สุด

3.สูงเลนส์ความสูงของเลนส์ วัดจาก ส่วนที่กว้างที่สุดจากบนลงล่าง 

4.ยาวหน้าแว่น: คือความยาวรวมทั้งหมดของหน้าแว่น วัดจากขอบซ้ายสุดมาขอบขวาสุด

5.ยาวขา: เป็นความยาวของขาข้างหนึ่ง (รวมส่วนโค้ง)